Údaje o společnosti

FIN-PUJCKA.CZ

IČO: 75974436

+420 737 178 581

info@fin-pujcka.cz

inf@fin-pujcka.cz

Hlavní kancelář

Dobrovského 35/1

74101 Nový Jičín, Česká republika

fin-pujcka@post.cz

www.fin-pujcka.cz

Otevírací doba

Pondělí – Pátek: 800 – 1700

Sobota – Neděle: zavřeno

– Možnost emailové komunikace

Fungujeme po celé ČR! Jsme zde pro Vás 7 dní v týdnu.

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat i mimo pracovní dobu prostřednictvím Kontaktního formuláře nebo emailu.

Vyplňte krátkou žádost o půjčku:

kontakt fin-pujcka

Josef Udvaros, MBA
zodpovědná osoba

Táňa Petrová
asistentka

IČO: 73033065

+420 608 021 522

Andrea Klosová
asistentka

IČO: 02626713

+420 737 178 581

Karel Hořčík asistent podnikatelských půjček

281864341

logo fin-pujcka.cz

IČO: 75974436 : Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru. pro více poskytovatelů. Poskytovatel podnikatelských zápůjček dle § 2390-2395 obč. zákoníku

Slovník pojmů:

Finanční zprostředkovatel je instituce nebo jednotlivec, který slouží jako prostředník mezi různými stranami, aby se usnadnila finanční transakce. Mezi běžné typy patří komerční banky, investiční banky, makléři, sdružené investiční fondy a burzy. Finanční zprostředkovatelé přerozdělují jinak neinvestovaný kapitál produktivním podnikům prostřednictvím různých dluhových, kapitálových nebo soukromým investorům.
Prostřednictvím procesu finančního zprostředkování se určitá aktiva nebo pasiva / většinou zapůjčené finance nebo také i hmotné věci přeměňují na jiné různá aktiva nebo pasiva – dluh z úroků, navýšení hodnoty. Finanční zprostředkovatelé jako takoví směřují finanční prostředky od lidí, kteří mají přebytečný kapitál (zapůjčitelé) k těm, kteří potřebují likvidní prostředky k provádění požadované činnosti (investoři).
Finanční zprostředkovatel je obvykle instituce, společnost, která nepřímo usnadňuje směřování finančních prostředků mezi věřiteli a dlužníky. To znamená, že zapůjčitelé dávají prostředky zprostředkovatelské instituci (jako je banka, nebankovní společnost) a tato instituce dává tyto prostředky utrácejícím (dlužníkům). To může být ve formě půjček, zápůjček nebo hypoték. Případně mohou půjčit peníze přímo prostřednictvím finančních trhů a vyloučit finančního zprostředkovatele.
V souvislosti s financováním a rozvojem spolupráce se finančními zprostředkovateli obecně rozumí zprostředkovatelé ze soukromého sektoru, jako jsou banky, soukromý kapitál, fondy rizikového kapitálu, leasingové společnosti, pojišťovací a penzijní fondy a poskytovatelé mikroúvěrů. Mezinárodní finanční instituce stále častěji poskytují financování prostřednictvím společností a zprostředkovatelů ve finančním sektoru, spíše než přímo financují projekty.

Zápůjčka je typ závazku, který vznikne na základě uzavření smlouvy o zapůjčení zastupitelné věci. Díky ní zapůjčitel přenechá vydlužiteli určité množství věcí určených druhově, zejména peníze, a vydlužitel se je zaváže po uplynutí dohodnuté doby vrátit, případně zaplatit navíc i stanovené úroky (při nepeněžité zápůjčce stále věci stejného druhu, ale v přiměřeně větším množství nebo lepší jakosti). Právně je zápůjčka jako typová smlouva upravena v § 2390-2394 občanského zákoníku.
Zapůjčiteli tak vznikne pohledávka za vydlužitelem a tomu zase dluh vůči zapůjčiteli. V případě zapůjčení peněz se půjčená suma nazývá jistina a dohodnuté úroky jsou pak její příslušenství.

Spotřebitelský úvěr  je jeden z úvěrů určený pro jednotlivce – spotřebitele na nepodnikatelské účely, typicky nákup (spotřebního zboží, automobilu, vybavení domácnosti a podobně; pro nemovitosti nebo kapitál na podnikání se většinou používají jiné, pro to určené úvěry nebo hypotéky).
Spotřebitelský úvěr může ale nemusí být zajištěný ručením. To má, pokud je výše půjčované částky vyšší než určitý limit, který se v současnosti pohybuje přibližně kolem půl milionu korun (půjčky nad milion korun není obvyklé řešit tímto typem úvěru). Je-li ručení vyžadováno, musí ten, který si chce spotřebitelský úvěr vzít, ručit nějakou movitou věcí nebo nemovitostí, nebo sehnat ke svému úvěru ručitele. Spotřebitelský úvěr běžně zajišťují banky a další finanční instituce, existují ale i úvěrové společnosti, které se na ně specializují. Strana, která finanční hotovost poskytuje, z úvěru získává úrok. Jeho výše může být různá. Spotřebitelský úvěr je typicky splácen v měsíčních splátkách v dohodnutém datu v měsíci (na rozdíl od některých komerčních úvěrů, které mohou být poukazovány na denní bázi). Počet splátek je volitelný a odvíjí se od toho, co nabízí úvěrová společnost, od finančních možností jednotlivce a výše úvěru.
V České republice spotřebitelský úvěr původně upravoval zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru. Později byl nahrazen zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, který sám ovšem byl od 1. prosince 2016 zrušen a nahrazen dalším zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Část právníků volá po dalším zpřísnění.

logo fin-pujcka.cz

Ctíme vaše soukromí

Používáme cookies, abychom vám poskytli nejlepší online služby. Souhlasíte s tím, že akceptujete používání cookies v souladu s pravidly o používání souborů cookies?